春风本田LIFE正式上市 售价9.78-11.28万元

12月15日,春风本田旗下全新小型车LIFE正式上市。新车共推出SPORT版(灵动拍档)以及CROSSTAR版(灵趣拍档)两种外不雅共4款车型 ,全系搭载1.5升直列4缸天然吸气策动机并匹配CVT变速箱,售价区间为9.78-11.28万元 。

外不雅方面,全新LIFE全系标配透镜式LED一体式年夜灯 ,总光照强度76000流明 ,极具辨识度。全系标配16寸铝合金双色轮毂,尽显活气与科技感。别的,为满意Z世代用车的个性化需求 ,全新LIFE专为中国市场提供SPORT(灵动拍档)以及 CROSSTAR(灵趣拍档)两种车身布局, 以差别的尺寸设计合理解决了个性与实用难题 。

车身尺寸方面,SPORT版本长宽高别离为4109/1694/1537妹妹,轴距为2530妹妹 。CROSSTAR版本接纳跨界气势派头设计 ,长宽高别离为4111/1725/1567妹妹,轴距为2531妹妹。

内饰方面,春风本田LIFE接纳了7英寸的液晶仪表+8英寸的DA智能屏互接洽统 ,造型时尚简约。定速巡航 、一键启动、TPMS胎压预警体系等实用性配置,为用户带来愉悦驾乘体验 。

智能安全方面,Honda以“零变乱”为方针开发的Honda SENSING安全超感体系在LIFE上一样没出缺席。该体系集成为了ACC自动巡航节制、CMBS™碰撞减缓制动 、LKAS车道连结辅助 、RDM车道偏移按捺等诸多功效 ,辅助用户安全舒心的驾驶安全。

此外,新车还在坐椅接纳潮水双色个性搭配,更年青更有活气 。魔术座椅则实现了矫捷多变性的储物空间 ,满意Z世代人群差别场景的使用需求。

动力方面 ,春风本田LIFE搭载了最年夜功率131马力的1.5升直列4缸天然吸气策动机,峰值扭矩155牛·米。传动部门,与之匹配CVT变速箱 。

TVT体育-TVT体育app-官方网站
【读音】:

12yuè 15rì ,chūn fēng běn tián qí xià quán xīn xiǎo xíng chē LIFEzhèng shì shàng shì 。xīn chē gòng tuī chū SPORTbǎn (líng dòng pāi dàng )yǐ jí CROSSTARbǎn (líng qù pāi dàng )liǎng zhǒng wài bú yǎ gòng 4kuǎn chē xíng ,quán xì dā zǎi 1.5shēng zhí liè 4gāng tiān rán xī qì cè dòng jī bìng pǐ pèi CVTbiàn sù xiāng ,shòu jià qū jiān wéi 9.78-11.28wàn yuán 。

wài bú yǎ fāng miàn ,quán xīn LIFEquán xì biāo pèi tòu jìng shì LEDyī tǐ shì nián yè dēng ,zǒng guāng zhào qiáng dù 76000liú míng ,jí jù biàn shí dù 。quán xì biāo pèi 16cùn lǚ hé jīn shuāng sè lún gū ,jìn xiǎn huó qì yǔ kē jì gǎn 。bié de ,wéi mǎn yì Zshì dài yòng chē de gè xìng huà xū qiú ,quán xīn LIFEzhuān wéi zhōng guó shì chǎng tí gòng SPORT(líng dòng pāi dàng )yǐ jí CROSSTAR(líng qù pāi dàng )liǎng zhǒng chē shēn bù jú , yǐ chà bié de chǐ cùn shè jì hé lǐ jiě jué le gè xìng yǔ shí yòng nán tí 。

chē shēn chǐ cùn fāng miàn ,SPORTbǎn běn zhǎng kuān gāo bié lí wéi 4109/1694/1537mèi mèi ,zhóu jù wéi 2530mèi mèi 。CROSSTARbǎn běn jiē nà kuà jiè qì shì pài tóu shè jì ,zhǎng kuān gāo bié lí wéi 4111/1725/1567mèi mèi ,zhóu jù wéi 2531mèi mèi 。

nèi shì fāng miàn ,chūn fēng běn tián LIFEjiē nà le 7yīng cùn de yè jīng yí biǎo +8yīng cùn de DAzhì néng píng hù jiē qià tǒng ,zào xíng shí shàng jiǎn yuē 。dìng sù xún háng 、yī jiàn qǐ dòng 、TPMStāi yā yù jǐng tǐ xì děng shí yòng xìng pèi zhì ,wéi yòng hù dài lái yú yuè jià chéng tǐ yàn 。

zhì néng ān quán fāng miàn ,Hondayǐ “líng biàn luàn ”wéi fāng zhēn kāi fā de Honda SENSINGān quán chāo gǎn tǐ xì zài LIFEshàng yī yàng méi chū quē xí 。gāi tǐ xì jí chéng wéi le ACCzì dòng xún háng jiē zhì 、CMBS™pèng zhuàng jiǎn huǎn zhì dòng 、LKASchē dào lián jié fǔ zhù 、RDMchē dào piān yí àn nà děng zhū duō gōng xiào ,fǔ zhù yòng hù ān quán shū xīn de jià shǐ ān quán 。

cǐ wài ,xīn chē hái zài zuò yǐ jiē nà cháo shuǐ shuāng sè gè xìng dā pèi ,gèng nián qīng gèng yǒu huó qì 。mó shù zuò yǐ zé shí xiàn le jiǎo jié duō biàn xìng de chǔ wù kōng jiān ,mǎn yì Zshì dài rén qún chà bié chǎng jǐng de shǐ yòng xū qiú 。

dòng lì fāng miàn ,chūn fēng běn tián LIFEdā zǎi le zuì nián yè gōng lǜ 131mǎ lì de 1.5shēng zhí liè 4gāng tiān rán xī qì cè dòng jī ,fēng zhí niǔ jǔ 155niú ·mǐ 。chuán dòng bù mén ,yǔ zhī pǐ pèi CVTbiàn sù xiāng 。